پیشگامان روشنگر پارس -

کلمه کلیدی را وارد کنید

پلاسکو

پلاسکو

در سیویل
نام شرکت:
تامین برق و آب ایرانیان(تابیران)
تاریخ شروع:
۱۴۰۰-۰۱-۱۴
محل پروژه:
تهران
وضعیت:
دردست بهره برداری
مدیر پروژه:
مهندس آذربو
درباره پروژه

هدف پروژه: تکمیل و راه اندازی بخش های اصلی تاسیساتی برقی ساختمان مانند :پست برق خصوصی ، موتورخانه اصلی ساختمان و واحدهای تجاری مجتمع پلاسکو تهران

شرح پروژه: بنا به درخواست کارفرمای پروژه مبنی بر تسریع روند و ارتقا و بهبود کیفیت اجرا، شرکت پیشگامان علیرغم عدم حضور از ابتدای پروژه بعنوان پیمانکار اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، لذا جهت اثبات توانایی های بالقوه خود اقدام به قبول مسیولیت و اجرای کامل پست برق خصوصی و اتاق کنترل مرکزی واقع در تراز طبقه ۱- اعم از تابلوهای برق Lv ،Mv، ترانس برق، باس تاکتها و …. بهمراه تست و راه اندازی پست برق و همچنین اجرای کامل تاسیسات برقی و تابلوهای برق موتورخانه اصلی ساختمان واقع در تراز بام و تراز طبقه ۵- و از طرف دیگر اجرای کامل تاسیسات برقی و مخابراتی کلیه واحدهای تجاری و مشاعات در طبقات مهم ازجمله: طبقات ۱- ، همکف ، اول، دوم و سوم تا زمان آغاز بهرهبرداری پروژه مجتمع تجاری پلاسکو با نام جدید ” پلاسکو ۱۴۰۰” بر عهده داشته است.