پیشگامان روشنگر پارس -

کلمه کلیدی را وارد کنید

سیمان صوفیان

سیمان صوفیان

در تامین, طراحی
نام شرکت:
سیمان صوفیان
تاریخ شروع:
۱۳۹۴-۱۰-۲۳
محل پروژه:
تبریز
وضعیت:
فعال
مدیر پروژه:
مهندس سیدرضا میرسعیدی
درباره پروژه

بیانیه شرکت سیمان صوفیان شرکت سیمان صوفیان با بیش از چهاردهه فعالیت، یکی از تولیدکنندگان مطرح کشور در صنعت سیمان می باشد. این شرکت سعی دارد با تولید انواع سیمان پرتلند، ضمن تامین نیازهای داخل کشور و ایفای نقش در آبادانی ایران عزیز، سهمی از صادرات سیمان به کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهد. مدیریت ارشد شرکت با نگرش فرآیندی و با اعتقاد به شعار بهبود مستمر، حفظ کرامت انسانی کارکنان، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد انرژی در محیطی پاک و ایمن مجموعه استاندارهای مدیریت یکپارچه (IMS) شامل ISO 50001 ISO 45001 ISO 14001 ISO 9001 را بعنوان استاندارد انتخاب نموده وضمن تعهد به رعایت کلیه الزامات قانونی، صنفی و درون سازمانی، مدیریت و کارکنان شرکت جهت دستیابی به اهداف زیر تلاش خواهند کرد: