پیشگامان روشنگر پارس -

کلمه کلیدی را وارد کنید

نصب غبارگیر جدید و اصلاح غبارگیر موجود(گل گهر)

نصب غبارگیر جدید و اصلاح غبارگیر موجود(گل گهر)

در EPC
نام شرکت:
صنعتی، معدنی گل گهر
تاریخ شروع:
۱۳۹۴-۰۴-۱۹
محل پروژه:
سیرجان
وضعیت:
فعال
مدیر پروژه:
مهندس بارانی
درباره پروژه

هدف پروژه: ساخت غبارگیر (بگ فیلتر) با ظرفیت بالاتر از غبارگیر موجود جهت غبارگیری از برج انتقال مواد در محل ریزش ها و انتقال غبارگیر موجود بعد از بهینه سازی در انتهای خط گندله سازی ۲

شرح پروژه: با توجه به وجود فیلتر کیسه ای با ظرفیت تقریبی ۱۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت در حال حاضر جوابگوی غبارگیری غبارهای موجود نمی باشد که در این پروژه فیلتر کیسه ای با ظرفیت تقریبی ۴۵۰۰۰مترمکعب در ساعت ساخت و جایگزین فیلتر موجود می شود، همچنین فیلتر کیسه ای موجود پس از بهینه سازی لازم در انتهای خط گندله سازی ۲ نصب می گردد.