پیشگامان روشنگر پارس -

کلمه کلیدی را وارد کنید

طراحی و مهندسی معکوس(مجتمع ذوب آهن پاسارگاد)

طراحی و مهندسی معکوس(مجتمع ذوب آهن پاسارگاد)

در طراحی
نام شرکت:
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
تاریخ شروع:
۱۴۰۲-۰۱-۰۲
محل پروژه:
شیراز
وضعیت:
اتمام
مدیر پروژه:
مهندس حسینی
درباره پروژه

هدف پروژه: مدل سازی و مونتاژ قطعات و مجموعه های کارخانه بررسی مدل سازی انجام شده جهت جلوگیری از تداخل قطعات پیش از نصب تجهیزات تهیه ی Drawing از نقشه های مدلسازی شده توسط مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد بررسی مدل های موجود و گزارش ایرادات مشاهده شده و ارسال آن ها به کارفرما و دریافت ورژن های جدید از شرکت NCO و رفع خطای مجموعه های بزرگ مونتاژی

شرح پروژه: مهندسی معکوس خدمات فنی، شامل مدل سازی سه بعدی قطعات موجود، نقشه کشی از مدل های تهیه شده و مدل سازی سه بعدی، تهیه مدارک فنی و آرشیو بندی، اجرای کدینگ قطعات و مجموعه ها، تهیه نقشه های مونتاژی و انفجاری و ارائه پارت لیست مجموعه، طراحی سیویل درصورت درخواست کارفرم

بخش های فعالیت در کارخانه: نورد، فولادسازی، متریال هندلینگ، احیاء ، CCM1  ، CCM2 ، تاندیش، گندله سازی، مخازن اکسیژن و seamless