پیشگامان روشنگر پارس -

کلمه کلیدی را وارد کنید

تعویض پارچه های اکسپنشن جوینت(سیمان کارون۵۶۵)

تعویض پارچه های اکسپنشن جوینت(سیمان کارون۵۶۵)

در نگهداری و تعمیرات
نام شرکت:
سیمان کارون
تاریخ شروع:
۱۴۰۰-۰۳-۲۲
محل پروژه:
مسجدسلیمان
وضعیت:
فعال
مدیر پروژه:
مهندس محمدی
درباره پروژه

هدف پروژه: تعویض پارچه های اکسپنشن جوینت معیوب خط تولید برای رفع مشکل پس زدگی غبار و جلوگیری از اضافه شدن هوای اضافه به سیستم جهت بالا رفتن راندمان خط تولید

شرح پروژه: دمونتاژ پیچ و مهره ها و تسمه های تحتانی و فوقانی روی پارچه های اکسپنشن- دمونتاژ پشم سنگ و ورق های پوسیده اسلایدینگ زیر پارچه و ورق کشی کامل آن- نصب پشم سنگ جدید- پارچه کشی اکسپنشن جدید و اتو کردن و اتصال درز اتصالی پارچه ها- مونتاژ و نصب تسمه های تحتانی و فوقانی و تکمیل پیچ و مهره ها و اتصالات آنها- دمونتاژ پیچ و مهره های فلنج های بالایی و پایینی اکسپنشن جوینت ها و گره زدن و گسکت گذاری و تکمیل پیچ و مهره ها و در نهایت آچار کشی کامل