شرکت پیشگامان روشنگر پارس یکی از دقیق ترین و قابل اعتمادترین همکاران برای کارفرمایان محترمی است که دودکش هایی با کیفیت بالا ، عملکرد طولانی مدت و ایمنی چشمگیر را مد نظر دارند. تیم فنی و مهندسی دقیق ، منظم و با سابقه بازوهای قدرتمند این شرکت هستند که آنها را به عنوان همراهی قابل اعتماد در زمینه طراحی، ساخت و نصب دودکش در صنایع مختلف معرفی می نماییم.

 در طراحی و ساخت دودکش ها مواردی مثل سرعت گاز در دود کش ، جنس دود کش، ارتفاع دود کش و فونداسیون آن مد نظر قرار می­گیرند .

 

 

 

 

 شرکت پیشگامان روشنگر پارس یکی از دقیق ترین و قابل اعتمادترین همکاران برای کارفرمایان محترمی است که دودکش هایی با کیفیت بالا ، عملکرد طولانی مدت و ایمنی چشمگیر را مد نظر دارند. تیم فنی و مهندسی دقیق ، منظم و با سابقه بازوهای قدرتمند این شرکت هستند که آنها را به عنوان همراهی قابل اعتماد در زمینه طراحی، ساخت و نصب دودکش در صنایع مختلف معرفی می نماییم.

 در طراحی و ساخت دودکش ها مواردی مثل سرعت گاز در دود کش ، جنس دود کش، ارتفاع دود کش و فونداسیون آن مد نظر قرار می­گیرند .