کیسه

انتخاب کردن صحیح فیلتر کیسه ای یک فرآیند مهم و گاها بسیار سخت می باشد.
برای انتخاب کیسه های مناسب غبارگیر باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
مقاومت دمایی : مقاومت غبارگیر وکیسه ها در دمای مورد استفاده
فرآورده : چه فرآورده و ماده ای نیاز به فیلتراسیون دارد؟
خاصیت شیمیایی فرآورده : قابلیت مقاومت غبارگیر کیسه ای در برابر خواص شیمیایی ذرات گرد و غبار
مقاومت : توانایی فیلتر کیسه ای در برابر ساییدگی و پارگی ذرات

کیسه ها از مواد مختلفی ساخته می شوند و جنس های متفاوتی دارند مثل:
پارچه های بافته شده
پارچه های بافته نشده
الیاف های طبیعی
الیاف های مصنوعی
پلی فنیلن سولفید (pps)
پلی استر (pes)
که در شرایط مختلف از انواع آنها استفاده می شود.
شرکت پیشگامان روشنگر پارس در زمینه طراحی، تامین، ساخت و راه اندازی غبارگیر کیسه ای و همچنین تامین کیسه های مورد نیاز خدمات خود را ارائه می دهد.

aft-filter-bag-featured