مکانیک محاسباتی

مکانیک محاسباتی یکی از زمینه های پرکاربرد در رشته مهندسی مکانیک می باشد که به تمام حوزه های مهندسی خدمات ارائه می دهد. این خدمات شامل طراحی، بهینه سازی، بهبود دستگاهها و تحلیل سیستمهای مشتمل بر سیالات، جامدات و سازه می باشد. شرکت پیشگامان روشنگر پارس با تجریه چند ساله در زمینه انجام پروژه های دینامیک سیالات و مکانیک محاسباتی، قادر به ارائه خدمات در زمینه های انجام انواع پروژه های شبیه سازی، طراحی و بهبود سیستم های سیالاتی و جامداتی می باشد. این فعالیت همه زمینه های مهندسی اعم از مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، سازه ها و … را شامل می شود.

پروژه ها در زمینه های شبیه سازیهای دینامیک سیالات و انتقال حرارت محاسباتی غالبا با بروزترین نسخه های نرم افزار های ANSYS FLUENT و ANSYS CFX و شبیه سازیهای جامداتی شامل تحلیل تنش و ارتعاشات غالبا با نرم افزارهای ANSYS و ABAQUS انجام می شود. هدف اصلی از شبیه سازی ها، استخراج نتایج و تحلیل آنها می باشد. لازم به ذکر است که فعالیتها و خدمات این شرکت در هر دو زمینه صنعتی و تحقیقاتی می باشد.